Kvalitní produkt je první krok k úspěchu.

IPP Invest s. r. o.

Společnost IPP Invest s.r.o. se zabývá rozvojem území, investicemi do nemovitostí, inženýrskou činností, odborným dozorováním staveb, řízením projektů a kompletní servisní činností
v oblasti komerční a rezidenční výstavby.

Kdo jsme a co Vám nabízíme?

Developerská, investiční a servisní společnost byla založena v roce 2005 a navázala tak na předchozí úspěšné podnikání fyzických osob. Naše mnohaleté zkušenosti jsou promítnuty do každého našeho projektu, kde se snažíme o vytvoření vysoké přidané hodnoty a zároveň splňění požadavků moderního životního stylu.

Filozofií společnosti je vytváření kvalitního produktu se zajimavou architekturou, kde důraz je kladen na funkčnost a design.